Gwarancja producenta BESTWAY®

Bestway oferuje swoim klientom obsługę posprzedażową, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 1999/44/WE oraz z przepisami krajowymi.

Kategoriami objętymi obsługą klienta są: baseny naziemne, spa, profesjonalne pontony, pompy filtrujące, filtry piaskowe i urządzenia elektryczne.

W celu uzyskania informacji o naszych produktach lub aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, prosimy odwiedzić stronę https://www.bestwaycorp.pl/support/index podając wszystkie wymagane dane. Mogą Państwo również, w wyżej wymienionych sprawach, skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta https://www.bestwaycorp.pl/support.

Prosimy przygotować z wyprzedzeniem następujące dokumenty, aby ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie wniosku:

- paragon;

- zdjęcie wady;

- numer serii produktu.

WAŻNE:

Bestway naprawia lub wymienia TYLKO USZKODZONĄ CZĘŚĆ, A NIE CAŁY ZESTAW.

Bestway zastrzega sobie prawo do możliwości wystąpienia z żądaniem przesłania artykułu w celu przeprowadzenia dodatkowych testów.

Kompletne informacje są niezbędne w celu zapewnienia jak najlepszego wsparcia.

Bestway ponosi odpowiedzialność za wszelkie powinności wynikające z obowiązującego prawa oraz za zobowiązania umowne (na przykład: art. 3,4,5 dyrektywy 1999/44/WE).

Bestway, zgodnie z artykułem 2 dyrektywy, nie wymienia żadnego produktu uznanego za uszkodzony z powodu zaniedbań lub użytkowania w sposób niezgodny z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji obsługi.

Gwarancja Bestway® obejmuje wady produkcyjne odkryte podczas rozpakowywania produktu lub podczas jego użytkowania (w granicach prawidłowego użytkowania) z przestrzeganiem ostrzeżeń i zaleceń podanych w instrukcji obsługi. Niniejsza gwarancja odnosi się wyłącznie do produktów, które nie zostały zmodyfikowane przez strony trzecie. Produkt musi być przechowywany i obsługiwany zgodnie z zaleceniami technicznymi.

W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYMI PYTANIAMI, INSTRUKCJAMI OBSŁUGI, FILMAMI CZY W CELU ZAKUPU CZĘŚCI ZAMIENNYCH PROSIMY O ODWIEDZENIE NASZEJ STRONY OBSŁUGI www.bestwaycorp.pl/support.

FILMY DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ NA NASZYM KANALE BESTWAY NA PORTALU YOUTUBE: www.youtube.com/user/BestwayService .